tershine purify schampoo shampoo bilvård biltvätt vaxfritt lackskydd sverige norge finland danmark bilar båtar motorcyklar

Purify - Shampoo

Regular price 0.00 SEK 198.00 SEK Sale

Purify är ett högeffektivt schampo speciellt formulerad för att lyfta smuts och partiklar från lacken i ett drag. Minimerar uppkomsten av tvättrepor eller skador på befintligt lackskydd och lämnar en högblank yta efter sig.

Extremt drygt schampo med ett blandningsföhållande på 1:2000, dvs en kork i 20 liter vatten räcker mer än väl. Purify innehåller inte SLS (Sodium Lauryl Sulfat) som skumnings-agent (många andra använder detta). SLS framställs ofta genom att man tillsätter lut och förutom att det är ett starkt lösningsmedel, är mycket irriterande för huden samt torkar ut och kan ge allergier så är det en miljöbelastning som naturen har mycket svårt att bryta ned. Purify innehåller istället andra så kallade skumnings-agenter för att få ett tjockt och härligt lödder som skapar en hinna mellan lacken och tvätthandsken.

Jag har valt att inte ha något vax i detta schampo, Purify jobbar istället för att boosta det befintliga skyddet och lämnar efter sig en otroligt fin glans, lyster och rengör lacken på djupet. Vill man ha ännu mer glans och boost så är det Purify S som gäller, men tror inte du blir besviken av öset i denna heller. Nu uppdaterad i V2, lägre viskositet men fortfarande samma blandingsförhållande (lättare rinna ur flaskan) samt bara mer av allting.

Mycket enkelt använda, blanda en hink med 20 liter vatten, häll i en skvätt och aktivera skummet med högtrycksmunstycket. Går självklart bra med vanlig kran också.

Testvinnare: Glossgarage Schampo -test

Både färg och doft kan skilja mellan de olika batcherna då produkterna görs för hand. Jag rekommenderar alltid att skaka produkten innan användning.


79:- frakt oavsett storlek på ordern! 

 

 

 

 

 

 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera
Innehåller: < 5%: amphoteric surfactants. > 30%: anionic surfactants,
nonionic surfactants. Preservatives: Methylisothiazolinone (MIT),
Benzisothiazolinone (BIT) and (BDA). Scent: LINALOOL, 2-METHYL-
3-(p-ISOPROPYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE, p-tert.-BUTYL-alpha-
METHYLHYDROZIMTALDEHYD, CITRONELLOL.

FARA: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för
vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/
skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket
vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta
ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan
de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till anläggning för hantering av farligt
avfall.