Apex+ - Gloss Booster

Regular price 249.00 SEK Sale

Apex+ är en Quick Detailer där huvudfokus ligger på att få ut maximalt med glans! Apex+ skapar en otrolig värme och djup till alla sorters lacker, men det är framförallt när den appliceras ovanpå Refract eller Magnify som den kommer till liv. Personligen tycker jag att vid två lager så poppar den som bäst, samt när det appliceras ovanpå förslagsvis Refract/Magnify. Fungerar på alla typer av befintliga skydd och givetvis som en stand alone -produkt också. 

Utan att låta för flummigt så skapar den en enormt härlig 3D-känsla och djup i lacken, tänk dig känslan från ett riktigt bra klassiskt Carnuba-vax. Superenkel att applicera och risken att misslyckas är mer eller mindre obefintlig! 

1. Tvätta bilen med Purify/S

2. Applicera på torr yta, antingen direkt på lacken eller i en mf-duk.

3. Buffa av med torr och ren duk.

4. Backa tillbaka och se den otroliga värmen och ”3D-känslan” som Apex+ frambringar! 5. May the gloss be with you!

ps. Kan med fördel användas som torkstöd. Om du ska använda den direkt efter Refract, låt då gärna Refract härda en stund innan du applicerar Apex+.
 

Låt gärna Refract härda 30-60 min innan ni kör Apex+ ovanpå (går såklart direkt men ni får inte samma ös).

 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. 
Ej märkningspliktig!

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen. Sörj för god ventilation.