Gloss Pack Deluxe

Gloss Pack Deluxe

Regular price 0.00 SEK 998.00 SEK Sale

Komplett kit för dig som vill ha ett grymt grundpaket. Innehåller:

Purify S - Shampoo
Refract V2 - Ceramic Qucik Coat
Relive - Wheel Cleaner
APC - Interior Cleaner
Extract - Degreaser
 

Innehåller inga högfluorerande ämnen!

 

 

 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera (se under varje produkt separat).
Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.