Vilka produkter går att späda ut?


Många av våra produkter går fin fint att späda ut med vatten då dom är extremt koncentrerade. Självklart fungerar dom outspädda också men perfekt om man inte har supersmutsiga ytor eller bara vill hushålla med sin glossy gloss!

Blandningsförhållande / Spädningsförhållande


Spädningsförhållande eller blandningsförhållande anges oftast i exempelvis 1:10, det avser således 1 del produkt med 10 delar vatten. Men beroende på metod man mäter i kan det även innebära 1 del produkt och 9 delar vatten som totalt blir 10, inom bilvård är praxis med det första alternativet. Ett annat alternativ är i procent och då avser 10% spädning följande. 10% produkt till 90% vatten. 

Vilka tershine -produkter går att späda ut?


Under varje enskild produkt på hemsidan ser ni specifika blandningsförhållanden och ni är såklart alltid välkomna med att testa er fram till vad ni gillar bäst själva!

APC - Allrengöring 
Extract - Alkalisk avfettning
Vision - Glasrengöring
Refract - Keramiskt Spraylackskydd
Amplify - Wet Coat
Relive - Flygrostborttagare
Purify - Keramiskt Schampo
Purify - Schampo
Purify S+ - Schampo 
Elevate - Snow Foam
Apex+ - Gloss Booster 
Apex - Quick Wash
Restore - Polermedel


Kom ihåg att kranvatten inte är 100% rent så späd gärna ut din produkt så mycket som du behöver per gång. Självklart brukar det inte vara några problem om det står någon vecka men vid längre perioder kan i enstaka fall tillväxt uppstå pga orenheter i vanligt kranvatten

Vilka tershine - produkter går inte att späda ut?


Dissolve - Kallavfettning
Prime - Panel Wipe
Magnify - Coating

Magnify - Vax
Refined - Plast & Däckbehandling
Enhance - Interiörbehandling

Level "geek"


Blandningsförhållande och spädningsförhållande är två termer som ofta används i kemi och andra vetenskapsområden för att beskriva proportionerna av olika komponenter i en lösning eller blandning. Här är en förklaring av skillnaderna mellan dessa två begrepp:

Blandningsförhållande (Mixing Ratio)

Blandningsförhållande är en term som beskriver förhållandet mellan mängden av två eller fler komponenter i en blandning. Det kan uttryckas på flera sätt, såsom massa per massa, volym per volym, eller mol per mol. Här är några exempel:

Massa/massa (weight/weight): Om du blandar 2 gram salt med 8 gram vatten, är blandningsförhållandet 2:8 eller 1:4.

Volym/volym (volume/volume): Om du blandar 1 liter etanol med 3 liter vatten, är blandningsförhållandet 1:3.

Mol/mol (mole/mole): Om du blandar 1 mol av gas A med 2 mol av gas B, är blandningsförhållandet 1:2.

Blandningsförhållande är alltså en generell term som kan användas för att beskriva hur olika komponenter förhåller sig till varandra i en blandning.

Spädningsförhållande (Dilution Ratio)

Spädningsförhållande används specifikt för att beskriva hur en lösning späds ut med ett lösningsmedel. Det beskriver hur mycket av den ursprungliga lösningen (koncentratet) blandas med lösningsmedlet för att uppnå en önskad koncentration. Spädningsförhållandet uttrycks ofta som förhållandet mellan volymen av det ursprungliga koncentratet och den totala volymen efter spädning.

Exempel på spädningsförhållande: Om du tar 1 del av en koncentrerad lösning och blandar den med 9 delar vatten, är spädningsförhållandet 1:10 (1 del koncentrat + 9 delar vatten = totalt 10 delar).

Om du blandar 1 ml av en koncentrerad lösning med 99 ml vatten, är spädningsförhållandet 1:100.

Sammanfattning Blandningsförhållande beskriver proportionerna av två eller fler komponenter i en blandning och kan uttryckas på flera olika sätt (massa, volym, mol).

Spädningsförhållande beskriver specifikt hur en koncentrerad lösning späds ut med ett lösningsmedel och uttrycks som förhållandet mellan volymen av koncentratet och den totala volymen efter spädning.

Med andra ord är blandningsförhållande ett mer generellt begrepp, medan spädningsförhållande specifikt avser processen att späda ut en lösning.