Purify S - Schampo Glans 500 ml

298 kr

Rekommenderade tillbehör

Tvätthink
349 kr
Tvätthandske
149 kr
Torkduk - Big
298 kr
PUS500 tershine

Youtube videos

Liknande produkter

Dissolve - Kallavfettning 1 L
Purify - Shampoo Neutral 500ml
Dissolve - Kallavfettning 5 L
Dissolve - Kallavfettning 25 L
Purify S - Schampo 5 L

Testvinnande (Teknikens Värld) Purify S är ett högeffektivt så kallat "keramiskt" schampo som ger en helt vansinnig glans. Tack vare sitt innehåll gör den inte bara rent utan hjälper till att boosta redan befintligt skydd (förslagsvis Magnify eller Refract) till nya höjder!

Det hjälper till boosta ytan under och är gjort att kunna binda på alla typer av lackskydd och vaxer, då jag har valt de rengörande egenskaperna och glansen så har det således inga "inbyggda" avrinnande egenskaper, kika då hellre på Purify S+ - Shampoo.

Sen är det ju självklart glansen som är hela grejen med schampot, den ger verkligen så förbannat bra glans. Det tar någon timme innan maxglans har uppnåtts då den behöver lite härdtid. Det är ca 2-3 kapsyler i en vanliga hink som gäller (men prova gärna vad du gillar). Blandningsförhållande 1:1000, vilket gör det enormt drygt! Biologiskt nedbrytbar och innehåller inga högfluorerade ämnen (PFAS)! Fungerar lika bra på matta lacker och folierade fordon. Räcker till ca 40-50 tvättar.

Kom ihåg att mängden skum också är avhängt på hårt/mjukt vatten, så labba gärna runt vilken mängd ni gillar bäst!

1. Dra i en skvätt i ljummet vatten.

2. Spola med högtrycksmunstycke i hinken för att aktivera skummet.

3. Dra tvätthandsken med raka drag över fordonets lack och glöm inte att tvätta handsken i din andra hink med rent vatten då och då.

4. Spola av och torka med torkduk av hög kvalitet.

5. Efter avtork kommer glansen att öka successivt de första 12-24h.

6. Jag vet, glansen är ju helt magisk

Ps. använd med fördel min keramiska quick coat Refract eller mitt glansmonster Apex+ som torkstöd så tar du allt till nästa nivå.

Fungerar självklart kanon i foam gun!

Doft: Äpple (ish)

Förvaras frostfritt.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

FARA: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga lång-
tidseffekter för vattenlevande organismer. Tvätta händerna grundligt
efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt
med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren
lämnas till anläggning för hantering av farligt avfall.

Innehåller: < 5%: amfotera tensider. 5-15%: anjoniska tensider, nonjoniska tensider. Konserveringsmedel: Sodium - Hydroxymethylglycinate. Doft: Parfym, Citronellol, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, alpha isomethyl ionon, Benzyl salicylate, Citral, HexylCinnamal, Limonene.  Tridecylalcohol, ethoxylated ; Sodium C14-16 olefin sulfonate; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; N- (Cocoalkyl)-dimethylamine oxide. UFI: 8P50-K0AN-D00W-GJ5RSenast besökta produkter