APC - All Purpose Cleaner

Regular price 0 kr 179 kr Sale

APC är ett högeffektivt allrengöringsmedel som primärt är tänkt att användas på insidan av fordonet. Lämpar sig mycket väl för exempelvis textil, skinn, plast, gummi med mera. Rengör i ett drag och lämnar ingen jobbig hinna efter sig.

Doftar härligt av Sweet Lime! Kan med fördel användas på däcksidor, motorrum, plastlister med mera. Plus det är en sjukt skön färg! 

Då allting görs för hand kan färg och doft skifta något mellan batcherna, det är fortfarande exakt samma produkt rent prestandamässigt! Jag rekommenderar alltid att skaka produkten innan användning. 500ml (maila om ni vill ha 250ml så blandar jag till det).

 

 

 

 

 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera 

Varning: Orsakar allvarligt ögonirritation.

Skyddsangivelser: Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation. Sök läkarhjälp.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review