Shampooo Schampo Car

Purify - Shampoo

Regular price 0 kr 198 kr Sale

Purify är ett högeffektivt schampo speciellt formulerad för att lyfta smuts och partiklar från lacken i ett drag. Minimerar uppkomsten av tvättrepor eller skador på befintligt lackskydd och lämnar en högblank yta efter sig.

Extremt drygt schampo med ett blandningsföhållande på 2000:1, dvs en kork i 20 liter vatten räcker mer än väl. Purify innehåller inte SLS (Sodium Lauryl Sulfat) som skumnings-agent (många andra använder detta). SLS framställs ofta genom att man tillsätter lut och förutom att det är ett starkt lösningsmedel, är mycket irriterande för huden samt torkar ut och kan ge allergier så är det en miljöbelastning som naturen har mycket svårt att bryta ned. Purify innehåller istället andra så kallade skumnings-agenter för att få ett tjockt och härligt lödder som skapar en hinna mellan lacken och tvätthandsken med minimal påverkan på människa och natur.

Jag har valt att inte ha något vax i detta schampo då jag själv inte uppskattar schampon som lägger en hinna över det befintliga lackskyddet (förslagsvis tershine - Refract Si02). Purify jobbar istället för att boosta det befintliga skyddet och lämnar efter sig en otroligt fin glans, lyster och rengör lacken på djupet tack vare sina dubbla tensider (ytaktiva ämnen). Den ena varianten angriper och löser upp organisk smuts samt den andra jobbar mot petroleumbaserad smuts så som däcksrester, olja, avgaser etc.

Mycket enkelt använda, blanda en hink med 20-25 liter vatten, häll i en kork och aktivera skummet med högtrycksmunstycket. Går självklart bra med vanlig kran också.

Både färg och doft kommer skilja mellan de olika batcherna då jag själv tycker det är kul se vad folk gillar och testa lite nytt. Jag rekommenderar alltid att skaka produkten innan användning. Finns även i version för matta lacker/vinyl.

 

 

 

 

 

 

 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Varning: Orsakar allvarligt ögonirritation. Irriterar huden. Skadlig vid förtäring. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser: Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Vid hudkontakt: Skölj huden med vatten/duscha. Vid kontakt med ögonen: Skölj med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid förtäring: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön.

Ovan nämnda gäller för produkten i koncentrat.