Magnify - Keramiskt lackskydd

698 kr

Youtube videos

Magnify - Coating är ett keramiskt lackskydd gjort för att läggas av vem som helst, oavsett förkunskap! Helt fri från högfluorerade ämnen och VOC (volatile organic compound), med andra ord innehåller den inga shady saker och produkten är verkligen helt fantastiskt enkel att applicera.


Lämnar en magisk glans som kommer ta era fordon till nästa nivå och verkligen få lacken att poppa till ordentligt. Tillsammans med ett mycket långvarigt skydd som står emot både kem och naturens element (12 månader+, finns inga färdiga mätstandarder för hållbarhet. Allt från 12-36 månader beroende på hur förutsättningarna är.) är det här ett självklart val för alla gloss lovers där ute. Självklart blir ytan även extremt hydrofobisk och kommer stå emot mekanisk nötning mycket bra.  Magnify skapar ett "tjockt" skyddande lager som är perfekt att ha som grundskydd och sedan toppar man upp med förslagsvis Apex+ - Gloss Booster och Refract - Ceramic Quick Coat när man känner att det behövs. Går bra att lägga på lack, fälgar, plast, glas, gelcoat, metaller mm. Så med andra ord fungerar den givetvis kanon även på båt, husvagn, grävmaskin, lastbil och ja listan är väl egentligen "oändlig".

Ni vet ju att jag ogillar säga tider och eftersom det inte finns några standardiserade tester kommer hållbarheten bero mycket på förutsättningarna, därför säger vi ca 12 månader men för vissa är det 12 månader ++++ och för andra kanske något mindre. Men, eftersom den är så extremt enkel att lägga kan man med fördel kanske applicera ett lager inför sommarsäsongen och ett inför vintern, det bestämmer ni helt själva och den håller sig helt i linje med motsvarande produkter på marknaden, dock med det speciella som beskrivs i början av texten.

Denna typ av produkt kommer kräva en så ren yta som det bara går för att ni ska få ut maximalt av den, det här gäller ju alla keramiska skydd men jag lovar er, det blir enorm skillnad så följ gärna stegen nedan (som jag även tar upp i produktvideon som jag tycker alla bör kika på innan ni drar igång)! Glöm heller inte att lägga till Prime - Panel Wipe för bäst resultat samt att ytan ska vara sval, det är av yttersta vikt att ytan är fri från fillers/vaxer så därför måste ni använda Prime eller motsvarande produkt (ej ipa på moderna fillers är min erfarenhet). Stå heller inte där det är väldigt varmt och fuktigt/kvavt då det kan bli helt andra flashtider då. Dvs prova alltid på en mindre yta om du är osäker. Börja alltid med en mindre yta och se hur produkten fungerar på just er lack.

Levereras i en mycket snygg förpackning tillsammans med ett applikatorblock och 5 mockadukar. 

Applicering:

1. Tvätta ert fordon mycket noggrant med alla kemstegen, kallavfettning, alkalisk och flygrost. 

2. För bäst hållbarhet förespråkar vi en polerad yta men jag förstår att inte alla kan eller har lust att göra det. Men ni MÅSTE preparera ytan innan med en panel wipe (förslagsvis vår egen Prime) för att lackskyddet ska kunna binda ordentligt mot ytan.

3. Applicera en liten mängd i mockaduken som ni snurrat runt blocket och applicera med raka drag. Byt gärna duk efter några paneler till en ren och fräsch.

4. Låt det torka runt 3-5 minuter (lite beroende på värme, luftfuktiget etc). Börja alltid med en panel och testa hur ni tycker det blir, dvs 5 min kan lika gärna vara 3 min i just ert fall.

5. Torka av med en ren och gärna ny mikrofiberduk av valfri sort. 

6. Låt härda 12 h innan den kommer i kontakt med vatten för bäst hållbarhet, självklart har inte alla möjligheten till detta men för att garantera bäst livslängd bör fordonet gärna stå i exempelvis ett garage över natten.

7. May the gloss be with you!

Ni kommer bli så mycket gladare om ni gör dessa steg ovan ordentligt, oavsett vilket lackskydd på marknaden ni väljer. 

Som med allt om det är första gången man använder det så börja med att prova först en en panel, ju mer ni lär känna produkten desto större ytor kan ni köra ut det över. Vänta med att tvätta ca en vecka efter applicering.

30 ml räcker till ca 2-3 fullstora bilar (två om man går all in). 

Jag har inga balla "buzz words" med häftiga ämnen den innehåller utan ni får helt enkelt se själva hur bra den presterar!

Förvaras frostfritt.
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.FARA: Orskar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadliga långtidseffekter på för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Inandas inte damm/rök/gaser. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händer, ansikte och underarmar grundligt efter användning. Undvik utsläpp i miljön. VID FÖRTÄRING:  Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.Innehåller: Organopolysilazane, 2-Butoxyethyl Acetate.


Senast besökta produkter