Vad är skillnaden på alkalisk avfettning och kallavfettning

Att veta vad skillnaden på alkalisk avfettning och kallavfettning är, det är viktigt när du ska avfetta bilen, andra fordon och ytor. För olika typer av smuts krävs olika typer av avfettning, för att förstå vilken avfettning som lämpar sig måste vi först förstå vad smutsen består av.

För att förstå vad skillnaden på alkalisk avfettning och kallavfettning är så måste vi först förstå vad dem enskilda produkterna är.

Alkalisk avfettning i tryckspruta

Vad är alkalisk avfettning?

Alkalisk avfettning är en avfettning med högt pH-värde som oftast säljs i koncentrat och ska där med spädas med vatten. Den alkaliska avfettningen löser organisk smuts som inte en kallavfettning löser. 

Vad löser då alkalisk avfettning för smuts? Alkalisk avfettning löser smuts så som trafikfilm, pollen, alger, mossa, mygg, flugor, lera, jord och sand. Sånt som kallavfettning inte har någon verkan på.

Alkalisk avfettning appliceras och blandas bäst i en tryckspruta för alkalisk avfettning. Beroende på hur envis smutsen är så kan du späda alkalisk avfettning mellan 5-20% för en ekonomisk och effektiv tvätt.

Vill du läsa mer om alkalisk avfettning kan du göra det här.

Skillnaden mellan kallavfettning och alkalisk avfettning

Vad är kallavfettning?

Till skillnad från alkalisk avfettning så löser inte kallavfettning organisk smutts utan petroleumbaserad smuts. 

Vad löser då kallavfettning för smuts? Kallavfettning löser asfaltsprickar, tjära, olja, diesel, betumen och andra fetter.

Kan man då använda kallavfettning på blöt bil?Ja, något som är unikt med tershines kallavfettning är att den kan appliceras på blöt bil, något som är väldigt ovanligt.

Vill du läsa mer om vad kallavfettning används till och hur det ska användas kan du göra det här.

Skillnaden på kallavfettning och alkalisk avfettning


1. Kallavfettning går inte att späda med vatten medans alkalisk avfettning späds med vatten.

2. Kallavfettning löser olja, sot, asfaltsprickar och tjära, det gör inte alkalisk avfettning.

3. Kallavfettning ska bara appliceras upp till dörrhandtagen på bilen medans alkalisk avfettning kan appliceras på hela bilen.

snow foam avfettning och förtvätt

Andra typer av avfettningar

Utöver kallavfettning och alkalisk avfettning finns det andra typer av avfettningar och förtvättsmedel. Ett sådant är det som kallas för Snow foam även kallat skumtvätt.

Skumtvätt eller snow foam skiljer sig en del från dem andra avfettningarna då den är lite snällare. Skumtvätt eller snow foam kan jämföras med en snäll alkalisk avfettning eller ett schampo.

Snow foam används då bilen inte är så smutsig och främst på sommaren då den är effektiv mot flugor och mygg.

Skillnaden mellan kallavfettning och snow foam är att snow foam inte löser petroleumbaserad smuts.

Kallavfettning

Alkalisk avfettning

Snow foam