tershine 5 L Melon APC - Interior Cleaner Melon 5l

APC - Interior Cleaner Melon 5l

Pris 0.00 SEK 898.00 SEK REA

APC - Interior Cleaner 5000 ml med doft av Melon är ett högeffektivt allrengöringsmedel som primärt är tänkt att användas på insidan av fordonet. Lämpar sig mycket väl för exempelvis textil, skinn, Alcantara, plast, gummi med mera. Rengör i ett drag och lämnar ingen jobbig hinna efter sig. 

Nu i uppdaterad formula som innehåller en helt fantastisk odör-eliminerande funktion, blockerar och "dödar" dålig doft men behåller den fräscha (ja det låter flummigt, men du kommer inte bli missnöjd). Finns med lime eller melon som doft, det är inte vattenmelon utan en lite söt fräsch doft bara så det blir inte too much. 

Går galant att späda ut om ni känner för det, ni får prova er fram vad ni gillar bäst men tänk på att ju mer ni späder den ju sämre blir odörblockeringsfunktionen! Men allt mellan 1:1 -1:25 beroende på smutsighetsgrad. Finns i 500ml, 5l och 25l -förpackningar.

1. Duscha på valfri yta (eller i duk)
2. Använd borste för att rugga upp ytan om det är mycket skitigt.
3. Torka av med valfri mikrofiberduk
4. Ja jag vet, superenkel att använda!

Om ni vill boosta på odörblockerings-funktionen lite extra så prova att duscha lite på mattorna i bilen och använd fläktens återcirkulerande funktion (så det får dra runt i kanaler, filter osv). Sen är det bara torka av dom och njuta av den fräscha doften.

Tänk på att inte använda för mycket tryck med duken om ni rengör en sliten insida, bättre vara lite försiktig och använd penslar etc för att få upp smutsen! Samt självklart inte i direkt solljus osv.

Fungerar självklart kanon i hemmet också. Biologiskt nedbrytbar och innehåller inga högfluorerade ämnen (PFAS)! Kan bli lite grumlig när den står, bara skaka den innan användning. Så med andra ord inget fel. 

 

 

 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Innehåller: MGDA, < 5%: nonjoniska tensider. 5-15%: anjoniska tensider. Konserveringsmedel: Sodium - Hydroxymethylglycinate. (Lime Scent: Scent: Parfum, Citral, Citronellol, Geraniol, HexylCinnamal, Limonene, Linalool. Ethersulfate;  N-(Cocoalkyl)-dimethylamine oxide. Doft melon: Trans-2-hexenal, Methylcinnamat, Piperonal, Zimtaldehyd.Alcohols, C12-14, Sulfates, Sodium salts; amines,Ethoxylated, Fatty alkyl dimethyl, n-oxides.FARA: Irriterar huden,. Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Kontakta genast giftinformationscentralen/läkare. Innehållet i behållaren lämnas till anläggning för farligt avfall.