tershine Refract - Ceramic Quick Coat V2 keramiskt sprayvax bilvård biltvätt bilvask car care carwash detailer keramisk spray quick detailer SiO2 skydd lackskydd avrinning glossy gloss glans

Refract V2 - Ceramic Quick Coat

Pris 0.00 SEK 298.00 SEK REA

Refract V2 - Ceramic Quick Coat är en helt ny-formulerad produkt från grunden upp. Det är en så kallad keramisk spray som ger fantastisk glans, skydd (inkl UV) och massvis av avrinning, se den som ett lackskydd light. Betydligt enklare (mot V1) att applicera på torr bil då den är "fetare" i sin konsistens vilket gör att man ser vart man lagt ut den. Den är primärt tänkt att läggas på torr bil med en mikrofiberduk men fungerar såklart även som torkstöd och wet coat, viktigt ni använder högtryck vid avspolning om den skall användas som wet coat.

Den skapar ett enormt härligt djup och 3D -känsla i lacken som kommer sitta i allt från ett par veckor upp till ett par månader, helt beroende på grundförutsättningar osv. Som ni vet sen innan, ogillar jag skarpt att säga en exakt tid något kommer hålla (då det är omöjligt). Innehåller inga högfluorerade ämnen vilket gör den snällare mot människa och miljö, detta är väldigt ovanligt för denna typ av produkt! Biologiskt nedbrytbar.

Jag tycker den fungerar absolut bäst på torr bil och det är så den är utvecklad, samt som torkstöd! Fungerar att toppa mig veterligen alla former av vaxer och lackskydd osv för det där extra-härliga pumpet i lacken! Går givetvis att lägga i lager men vänta då 12 timmar mellan dessa så produkten får härda fullt ut, fler än två lager ger i teorin inget mer. Kom också ihåg att less is more, den är verkligen superdryg! Jag gillar själv mikrofiberduk standard eller fluff för applicering och avtork. Glansen kommer att öka successivt dom första timmarna efter applicering. Fungerar lika  bra på matt lack eller folierade fordon. Jag föredrar vår Standard -duk för applicering och Fluff för att buffa av överflöd! Räcker till ca 50 appliceringar (hel bil) i outspädd form. Dvs knappt 6:- för ett lackskydd på hela bilen! Går också späda upp till 1:10 vilket gör den ännu mer prisvärd.

Hur skall den användas då?

Applicering på torr bil, som är den rekommenderade metoden!

1. Kema bilen noggrant enligt konstens alla regler, kallavfettning, flygrost och alkalisk. 

2. Tvätta med Purify S eller Purify och spola av.

3. Torka torrt med en duk av hög kvalitet, undvik gärna att bara blåsa av vattnet om ni använder någon form av keramiskt eller glansschampo (då jag tycker det blir en bättre yta för appliceringen om man fått ut alla "glans-saker" i schampot jämt med en duk).

4. Duscha en till två dusch i en mikrofiberduk och applicera en panel åt gången, vänd på duken och buffa upp efter varje panel, ni kan med fördel låta den dra några sekunder innan ni gör detta då den blir enklare att få bort (laborera vad som passar er bäst). Det brukar oftast inte vara några problem låta det ligga ett par minuter innan ni buffar av. 
Det kan också vara nice att använda dubbla dukar då produkten är som jag sagt ovan lite fetare än innan. Kom ihåg att den verkligen är superdryg!

5. Ta några steg tillbaka och njut av den episka glansen som kommer öka de första timmarna.

Applicering som torkstöd, vilket är "näst" bäst!

1. Gör som de första steg 1-2

2. Blanda ut produkten med vatten (eller ren) som ovan.

3. Duscha en eller max två dusch på en panel och torka av med er torkduk, vänd på duken och buffa upp eventuellt överflöd.

Applicering som wet coat (på blöt bil och spola av).

1. Gör steg 1-2 ovan, i detta fall är det ännu viktigare ni följer dom stegen nu än med V1. 

2. Blanda ut produkten med vatten 1:8-1:10+ då den inte är vattenbaserad kommer den att skikta sig och bli lite mjölkig (helt normalt). Är absolut att föredra göra iordning blandning som räcker till en omgång. 

3. Applicera rikligt över en panel och spola av inom 10-30 sekunder, börja med kortare tid och labba er fram till vad ni tycker är optimalt. Innan ni lärt känna produkten och vet hur den beter sig så börja då alltid med en panel åt gången. Det ska absolut gå applicera fler paneler (hel bil) åt gången, men detta är för att minimera risken för eventuella problem. Samma sak gäller även med spädning, börja med hög spädnings-grad och gå ner om ni tycker det behövs.

4. Spola av noggrant med högtryck, dvs inte fuska ;). Då den som ni kommer märka blir som en hinna så är det viktigt ni använder just högtryck för att få bort allting.

5. Torka hela bilen med en torkduk av hög kvalitet, detta moment är alltid viktigt vid wet coat oavsett produkt. Låt den med andra ord inte självtorka.

Det går såklart även fint att applicera produkten i ren form också, men gör ni som ovan blir det betydligt mindre risk för eventuella komplikationer och som med allt inom bilvård, prova er fram en panel åt gången vad ni gillar bäst. Tänk också på att detta moment behöver ni absolut inte göra varje gång utan använd då hellre Apex+ som torkstöd etc och Refract V2 applicerar ni då och då när ni tycker avrinning etc börjar dö av. Se också till att rutor osv är rena om ni vill applicera Refract på dessa. 

Vill ni använda Apex+ ovanpå, vilket såklart går galant. Vänta då gärna tills produkten fått härda ett par timmar. Bästa tycker jag är att skippa Apex+ och använda den som torkstöd vid nästa tvätt istället. Men ni är helt fria att göra som ni vill, men låt som sagt då gärna Refracten härda ut ett par timmar innan. Glöm inte skaka den heller då det ”göttiga” kan lägga sig lite på botten när dom står.Den är superenkel att använda om ni följer mina steg, men OM nu det mot förmodan skulle uppstå någon form av flamm etc (som kan hända med alla keramiska produkter) är det något av följande steg ni bör göra:

Börja med "lika löser lika" -principen och duscha lite i en mikrofiberduk och torka rent.

Om ni har Apex+ tillgänglig torka direkt med denna och en mikrofiberduk.

Skulle inte detta fungera använd då en stark alkalisk produkt så som exempelvis Extract, duscha ut och massera in med handske/svamp/mikrofiberduk och låt dra en stund. Spola sedan rent och tvätta bilen som vanligt igen. 

Sen några grundtips avseende avrinning och hållbarhet som gäller för de flesta skydden på marknaden. Upplever ni att avrinning etc dör av så brukar det oftast komma igång vid nästa tvätt om ni bombar på lite extra med kallavfettning, detta gäller oavsett om det är min eller någon annans produkt.

 

 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
FARA: Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ned i luftvägarna. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvara oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast giftinformationscentralen/läkare. Framkalla inte kräkning. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning. Innehåller: Hydrocarbons C11-C12, isoalkanes, <2% Aromatics. Hydrocarbons, C11-C13, Isoalkanes, <2% Aromatics. Hydrocarbons, C11-C14, Isoalkanes, Cyclics, UFI: 3U50-K0QF-000W-T7AV