Extract - Alkalisk avfettning 1 L

Extract tershine

Youtube videos

Alkalisk avfettning som effektivt tar bort all typ av organisk smuts så som, flugor, insekter, trafikfilm, alger, pollen, mögel och annan påväxt.

Extremt dryg, 1 liter ger 20+ liter färdig produkt
Prisvärd
Grym mot flugor/mygg i fronten
Mycket effektiv på de flesta material
Fungerar på bil, husbil, husvagn, båt, trall, fasad, badrum osv.
Snäll mot aluminium  
Finns i flera storlekar
Luktar gott av persika
Fri från PFAS och VOC

Vad används alkalisk avfettning till?
 
Löser all organisk smuts
Flugor, mygg och insekter
Trafikfilm
Alger och påväxt
Mögel
Bil, husvagn, husbil, motorcykel, trall och båt
Badrum, fasad och de flesta ytor

Hur späder man Extract - Alkalisk avfettning:

Svag blandning:  2-4% koncentrat resten vatten
Normal blandning:  5-7% koncentrat resten vatten
Stark blandning: 10-15% koncentrat resten vatten
Mycket stark blandning: 15-25% koncentrat resten vatten
Extremt stark blandning: 50-100% (låt ej torka)

Extract är en högeffektiv och superkoncentrerad alkalisk avfettning lämplig för alla typer av fordon, golv, fasader, trädäck/trall etc. Lyfter organisk smuts och doftar härligt av persika. Blandas 5-15% i vatten och 1 liter ger således 20 liter färdig produkt att använda. Fungerar även utmärkt för grövre smuts på verkstadsgolv, mattor, gelcoat osv.

Hur använder du Extract - Alkalisk avfettning

1. Blanda 5-15% med vatten (beroende på användningsområde)
2. Duscha över vald yta och låt verka 5-15 minuter (beroende på värme)
3. Spola av med högtryck
4. Påbörja nästa steg i tvättprocessen

Går utmärkt att använda i skumkanon, dosera mängd med munstycket. Betänk också att all typ av kem men framförallt avfettning (kall/alkalisk) behöver längre tid på sig att bearbeta ytan när det är kallt, ja jag lovar det är enorm skillnad. Så prova er fram vilken tid ni föredrar, allt mellan 5-15 min, men låt det inte torka in. Snäll mot aluminium och andra metaller! Magisk som flyg/insektslösare i fronten, blanda då produkten betydligt starkare hela vägen upp till rent!

Använd gärna vårt doseringsmått och vår pump sprayer.

Denna löser alltså inte tjära/asfaltsfläckar, då behöver ni min kallavfettning Dissolve! Finns även som Ready To Use spädd till 10%!

Då frågan kommer väldigt ofta så förklarar jag det enkelt här under:

För 5% blandning tar ni volymen, exempelvis 500ml x 0,05 = 25ml, för 10% tar ni 500 ml x 0,1 osv!

Doft: Persika

Förvaras frostfritt.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

FARA: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehåller: Kaliumhydroxid. Nonjoniska tensider 5-15% Amfotera tensider 5-15%.


Senast besökta produkter