Dissolve - Kallavfettning 1 L

Dissolve1 tershine

Youtube videos

Dissolve kallavfettning används mot asfaltsprickar och annan petroleumbaserad smuts så som diesel, sot, bensin, fett, olja och limrester.

Mycket effektiv
Aromatfri, nästintill doftfri
Snäll mot plast, lyktor och gummi
Effektiv mot vägsalt
Löser vintersmuts effektivt
Färdig att användas
Kan appliceras på blöt yta
Fri från PFAS

Vad används Dissolve - Kallavfettning till?

All petroleumbaserad smuts
Asfaltsprickar
Bensin/Diesel/sot
Vägsalt
Tjära, bitumen
Motortvätt
Limrester

Det är en aromatfri kallavfettning (luktar nästan ingenting) som effektivt löser asfalt, olja och annan petroleumbaserad smuts. Kan appliceras på både våt och torr yta. Vi har valt att gå med en snällare (ej brandfarlig) blandning som minimerar risken för skador eller problem. Det gör att den kan och bör ligga på lite längre än många andra. Såklart är den inte mindre effektiv för det.

Hur använder du Dissolve - Kallavfettning:

1. Applicera jämt över ytan (normalt från handtagen och nedåt)
2. Låt dra några minuter, kom ihåg att vid kallare väder ska den ligga längre 
3. Spola av nedifrån och upp
4. Fortsätt med nästa steg i din tvätt-procedur 

Ps. Går givetvis bra att använda för exempelvis motortvätt mm. Kom också ihåg att produkten bör ligga längre på ytan vid kall temperatur (upp till 15 min ish). För bäst effekt bör även Extract - Alkalisk avfettning användas ovanpå Dissolve efter steg 2. Extract kommer ni också behöva, dvs det räcker inte med bara en avfettning året om. 

Doft: Näst intill doftfri

Förvaras frostfritt.Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.FARA: Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Framkalla inte kräkning. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga.
Rökning förbjuden. Förvaras inlåst. Innehållet i behållaren lämnas till en
godkänd avfallsanläggning. Innehåller aromatiska kolväten >30%.


Senast besökta produkter