Relive - Flygrostborttagare 500 ml

Rekommenderade tillbehör

Youtube videos

Liknande produkter

Relive - Flygrostborttagare 1 L
Relive - Flygrostborttagare 5 L
tershine relive flygrostlösare fälgrengöring färgindikator löser flygrost bromsdamm gula prickar rengöra fälgar flygrostborttagning 25l
kallavfettning kall avfettning för att lösa upp asfalt tjära bitumen petroleum sot diesel bensin dissolve tershine bästa avfettning vinteravfettning limlösare
alkalisk avfettning tershine extract utspädbar stark avfettning bästa avfettning av fettning organisk smuts passar bil husbil hem kök badrum husvagn båt segelbåt trall fasadtvätt tvätta hus rengöra fasad tar bort flugor mygg lera jord sand olje sot smuts

Supereffektiv flygrostborttagare och fälgrengöring som fungerar kanon mot bromsdamm och andra metallpartiklar som hamnat på ditt fordon.

Supereffektiv och skonsam
Blir lila när den är redo att spolas av 
Fungerar på de flesta typer av material 
pH-neutral och syrafri
Utspädningsbar
Effektiv på båtskrov och gula vattenlinjen
Kan appliceras på blöt eller torr yta
Låg doft

Vad används flygrostborttagare till?

Flygrost
Fälgrengöring
Bromsdamm
Gula prickar på lacken
Vattenlinje på båtskrov
Badrummet (metaller i vattnet)

Så använder du Relive

1. Spraya på fälg samt valfria ytor
2.
Låt verka ca 5 min eller tills produkten blivit lila. Vid extrem smuts kan en pensel/borste med fördel användas för att hjälpa till lösa upp det inbrända. Kom också ihåg att vid kallt väder <10c ska produkten ligga avsevärt längre på ytan.
3.
Låt ej torka!
4.
Spola av med högtryck
5.
Vi vet, den är sjukt bra!

Det är en nästan overkligt effektiv fälg och flygrostborttagare. Den reagerar på metaller från bromsdamm samt flygrost och löser upp dessa inom några minuter. Produkten är pH–neutral och syrafri vilket gör att den fungerar på de flesta typer av lacker, plast, metaller (även polerad), Alcoa osv.

Låg viskositet för att kunna maximera produkten jämt över ytan och således få en jämt bearbetning av bromsdamm eller flygrost. Den har även rengörande egenskaper för att i samma vända kunna ta bort ”vanlig” smuts. Det är verkligen en galet effektiv produkt som gör fälg-tvätten till ett rent nöje efter exempelvis en hård dag på banan eller efter en härlig sväng på kurviga småvägar. Produkten ändrar färg till lila när den är redo att spolas av, normalt ca 2-5 minuter efter påläggning. Glöm inte skaka flaskan Innan användning. Fungerar sjävklart kanon även på lacken som flygrostlösare! Kom ihåg att produkten (inkl avfettningarna) ska ligga på betydligt längre när det är under 10 grader eller lacken är riktigt kall. Innehåller inga högfluorerande ämnen!

Applicera inte på varma ytor!

Förvaras frostfritt.


Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Innehåller: 5-15%: anjoniska tensider, nonjoniska tensider, sodiumiummercaptoacetate. Konserveringsmedel: Sodium - Hydroxymethylglycinate. Doft: Parfym, Citral, Limonene.- Sodium Thioglycolate; p-Cumenesulfonic acid sodium salt
VARNING: Skadligt vid förtäring eller hudkontakt. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till anläggning för hantering av farligt avfall. UFI: QX50-30DU-A00D-GJWX.
Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.

 


Senast besökta produkter