Refresh - Mikrofibertvätt 500 ml

Youtube videos

Liknande produkter

mikrofibertorkduk stor torkduk sämskskinn torka mikrofiber tershine
torkduk torka bilen sämskskinn stor torkduk torka bilen mikrofibertorkduk mikrofiberduk mikrofiber
mikrofiberduk perfekt för att torka av vax och andra medel tjock fluffig hög kvalitet mikro fiber fiberduk duk rengörande bilvård husbil fordonsvård husvagn båt skor dukar
mikrofiberduk av hög kvalitet mikrofiber mikro fiber microfiber tershine bilvård fordonsvård dukar för rengöring av bilen skor husbil husvagn husbil kök badrum hem
Mikrofiber - Glas

Skonsamt tvättmedel speciellt anpassat för syntetiska fibrer så som mikrofiber!

Perfekt för att rengöra mikrofiber med
Passar lika bra till sportkläder, skor, jackor med mera 
Löser fett, vax och annan ingrodd smuts
Mycket drygt
Innehåller inga fosfater
Doftfri

Ca 5-10 ml per kilo mikrofiber (mer åt 10 än 5 är vår rekommendation). En kork är 10 ml, så utgå från det. Vi brukar köra det i en sån "boll" i maskinen men går lika bra hälla i vanliga facket för tvättmedel. 

Refresh - Fiber Wash är ett mikrofibertvättmedel speciellt utvecklat för att på ett skonsamt men ändå oväntat effektivt sätt rengöra dina dukar och tvätthandskar. Jag vet jag förespråkat APC och alkaliska avfettningar, men det här är faktiskt en helt annan nivå på rengöring, utan att för den delen torka ut dukarna.  Löser upp fetter, vaxer med mera och lyckats även få liv i dukar som man exempelvis kört Refract - Quick Coat eller någon annan keramisk spray i. Fungerar även ypperligt att rengöra polertrissor, vaxapplikatorer eller andra "pads" med.

Fungerar även ypperligt till sportkläder, sneakers, jackor m.m


Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Innehåller: <5% Amfoteriska Tensider. 5-15% Nonjoniska Tensider. 
FARA: Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.


Senast besökta produkter