Purify - Schampo Neutral 500ml

Rekommenderade tillbehör

mikrofibertvätthandske tvätthandske mikrofiber mikrofibersvamp tvättsvamp svampar rengöra bil husbil husvagn båt skor hem kök badrum hög kvalitet wash mitt
149 kr
Schampopump perfekt för våra bilschampon Purify för enkelt dosering.
19 kr
torkduk torka bilen sämskskinn stor torkduk torka bilen mikrofibertorkduk mikrofiberduk mikrofiber
298 kr
foam lance foam gun snow foam skumkanon skumpaket schamopo bilvård fordonsvård båtvård
598 kr

Youtube videos

Superdrygt och mycket effektivt bilschampo. Fungerar ypperligt till alla typer av fordon så som husbil, husvagn, båt, motorcykel och lastbil.

Extremt högt blandningsförhållande 1:2000 (ca 100 tvättar)
Mycket effektivt
Fungerar på alla typer av ytor
Ger ett tjockt skum
Fungerar i Foam Lance
Fri från PFAS och VOC

Så använder du Purify - Schampo Neutral

1.
Häll i en skvätt i hinken med vatten
2.
Spola med högtrycksmunstycke i hinken för att aktivera skummet
3.
Dra tvätthandsken med raka drag över fordonets lack
4.
Spola av torka med torkduk av hög kvalitet
5.
Vi vet känslan: "f-- vad skönt det är med nytvättad bil"

Purify är ett högeffektivt schampo speciellt formulerad för att lyfta smuts och partiklar från lacken i ett drag. Minimerar uppkomsten av tvättrepor eller skador på befintligt lackskydd och lämnar en högblank yta efter sig.

Extremt drygt schampo med ett blandningsföhållande på 1:1900 (ish, sjukt svårt mäta sånt), dvs en kork räcker oftast mer än väl. Purify ger ett tjockt och härligt lödder som skapar en hinna mellan lacken och tvätthandsken, fungerar självklart ypperligt i foam gun!

Vi har valt att inte ha något vax i detta schampo, Purify jobbar istället för att boosta det befintliga skyddet och lämnar efter sig en otroligt fin glans, lyster och rengör lacken på djupet. Vill man ha ännu mer glans och boost så är det Purify S som gäller. Räcker till ca 90-100 tvättar.

Mycket enkelt använda, blanda en hink med 20 liter vatten, häll i en skvätt och aktivera skummet med högtrycksmunstycket. Går självklart bra med vanlig kran också. Biologiskt nedbrytbar och innehåller inga högfluorerade ämnen (PFAS)!

Testvinnare: Glossgarage Schampo -test

Doft: Mango
Förvaras frostfritt.
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

FARA: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till anläggning för hantering av farligt avfall. Innehåller: < 5%: amfotera tensider. > 30%: anjoniska tensiderr, nonjoniska tensider. Konserveringsmedel: Methylisothiazolinone (MIT), Benzisothiazolinone (BIT) and (BDA). Scent: LINALOOL, 2-METHYL-3-(p-ISOPROPYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE, p-tert.-BUTYL-alpha-METHYLHYDROZIMTALDEHYD, CITRONELLOL.

 


Senast besökta produkter