Purify - Shampoo Neutral 500ml

198 kr

Rekommenderade tillbehör

Tvätthink
349 kr
Tvätthandske
149 kr

Youtube videos

Liknande produkter

Dissolve - Kallavfettning 1 L
Purify S - Schampo Glans 500 ml
Dissolve - Kallavfettning 5 L
Dissolve - Kallavfettning 25 L
Purify S - Schampo 5 L

Purify är ett högeffektivt schampo speciellt formulerad för att lyfta smuts och partiklar från lacken i ett drag. Minimerar uppkomsten av tvättrepor eller skador på befintligt lackskydd och lämnar en högblank yta efter sig.

Extremt drygt schampo med ett blandningsföhållande på 1:1900 (ish, sjukt svårt mäta sånt), dvs en kork räcker oftast mer än väl. Purify ger ett tjockt och härligt lödder som skapar en hinna mellan lacken och tvätthandsken, fungerar självklart ypperligt i foam gun!

Jag har valt att inte ha något vax i detta schampo, Purify jobbar istället för att boosta det befintliga skyddet och lämnar efter sig en otroligt fin glans, lyster och rengör lacken på djupet. Vill man ha ännu mer glans och boost så är det Purify S som gäller, men tror inte du blir besviken av öset i denna heller. Nu uppdaterad i V2, lägre viskositet men fortfarande samma blandningsförhållande (lättare rinna ur flaskan) samt bara mer av allting. Räcker till ca 90-100 tvättar.

Mycket enkelt använda, blanda en hink med 20 liter vatten, häll i en skvätt och aktivera skummet med högtrycksmunstycket. Går självklart bra med vanlig kran också. Biologiskt nedbrytbar och innehåller inga högfluorerade ämnen (PFAS)!

Testvinnare: Glossgarage Schampo -test

Doft: Mango
Förvaras frostfritt.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

FARA: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till anläggning för hantering av farligt avfall. Innehåller: < 5%: amfotera tensider. > 30%: anjoniska tensiderr, nonjoniska tensider. Konserveringsmedel: Methylisothiazolinone (MIT), Benzisothiazolinone (BIT) and (BDA). Scent: LINALOOL, 2-METHYL-3-(p-ISOPROPYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE, p-tert.-BUTYL-alpha-METHYLHYDROZIMTALDEHYD, CITRONELLOL.

 


Senast besökta produkter