Dissolve - Kallavfettning 25 L

1 898 kr
Dissolve25 tershine

Youtube videos

Liknande produkter

kallavfettning kall avfettning för att lösa upp asfalt tjära bitumen petroleum sot diesel bensin dissolve tershine bästa avfettning vinteravfettning limlösare
kallavfettning kall avfettning avfettning avfetta lösa tjära asfalt sot diesel bitumen asfaltsprickar asfaltsfläckar
alkalisk avfettning tershine extract utspädbar stark avfettning bästa avfettning av fettning organisk smuts passar bil husbil hem kök badrum husvagn båt segelbåt trall fasadtvätt tvätta hus rengöra fasad tar bort flugor mygg lera jord sand olje sot smuts
alkaliskavfettning alkalisk avfettning rengöring hustvätt fasadtvätt avfetta

Kallavfettning som används mot asfaltsprickar och annan petroleumbaserad smuts så som diesel, sot, bensin, fett, olja och limrester.

Mycket effektiv
Aromatfri, nästintill doftfri
Snäll mot plast, lyktor och gummi
Effektiv mot vägsalt
Löser vintersmuts effektivt
Färdig att användas
Kan appliceras på blöt yta
Fri från PFAS


Dissolve 25l är en aromatfri kallavfettning (luktar nästan ingenting) som effektivt löser asfalt, olja och annan petroleumbaserad smuts. Kan appliceras på både våt och torr yta. Jag har valt att gå med en snällare (ej brandfarlig) blandning som minimerar risken för skador eller problem. Det gör att den kan och bör ligga på lite längre än många andra. Såklart är den inte mindre effektiv för det. 

Så använder du Dissolve - Kallavfettning

1.
Applicera jämt över ytan (normalt från handtagen och nedåt)
2.
Låt dra några minuter, kom ihåg att vid kallare väder ska den ligga längre 
3.
Spola av nedifrån och upp
4.
Fortsätt med nästa steg i din tvättprocedur 

Ps. Går givetvis bra att använda för exemeplvis motortvätt mm. Kom också ihåg att produkten bör ligga längre på ytan vid kall temperatur (upp till 15 min ish). För bäst effekt bör även Extract användas ovanpå Dissolve - Kallavfettning efter steg 2. Extract - Alkalisk avfettning kommer ni också behöva, dvs det räcker inte med bara en avfettning året om. Om ni har riktigt envisa asfalts-prickar som inte försvinner är Prime - Panel Wipe helt magisk att få bort dessa, så prova den då på utvalda ställen.

Förvaras frostfritt.


Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

FARA: Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Framkalla inte kräkning. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga.
Rökning förbjuden. Förvaras inlåst. Innehållet i behållaren lämnas till en
godkänd avfallsanläggning. Innehåller aromatiska kolväten >30%.

Senast besökta produkter