Gloss Pack Deluxe

Pris 998.00 SEK REA

Komplett kit för dig som vill ha ett grymt grundpaket. Innehåller:

Purify S eller Purify - Shampoo 
Refract V2 - Ceramic Qucik Coat
Relive - Iron Fallout / Wheel Cleaner
APC - Interior Cleaner
Extract - Degreaser

Förvaras frostfritt.
Innehåller inga högfluorerade ämnen!

 

 

 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera (se under varje produkt separat).
Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.