tershine relive fälgrengöring iron fallout ph-neutral syrafri fälg rengöring supereffektiv bilvård motorcykel lastbilsvård

Relive - Wheel Cleaner / Iron Fallout

Regular price 0.00 SEK 198.00 SEK Sale

Relive är en nästan overkligt effektiv fälg och flyrostlösare. Den reagerar på metaller från bromsdamm samt flygrost och löser upp dessa inom några minuter. Produkten är pH–neutral och syrafri vilket gör att den fungerar på alla typer av lacker, plast, metaller (även polerad), alcoa osv. Nu i en uppdaterad  version (drygare, luktar mindre och ännu mer effektiv).

Fungerar på liknande sett som andra Iron Fallout -produkter men denna är i en lätt gelform för att kunna fastna bra inne i fälgen och verkligen få tag i bromsdammet som sätter sig snabbt. Den har även rengörande egenskaper för att i samma vända kunna ta bort ”vanlig” smuts. Det är verkligen en helt overkligt effektiv produkt som gör fälg-tvätten till ett rent nöje efter exempelvis en hård dag på banan eller efter en härlig sväng på kurviga småvägar. Produkten ändrar färg till lila när den är redo att spolas av, normalt ca 2-5 minuter efter påläggning. Glöm inte skaka flaskan Innan användning. Fungerar sjävklart kanon även på lacken som flygrostlösare!

 

79:- frakt oavsett storlek på ordern!  

 

 

 

 

 

 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Innehåller: 5-15%: anionic surfactants, nonionic surfactants,
sodiumiummercaptoacetate. Preservatives: Methylisothiazolinone

(MIT), Benzisothiazolinone (BIT) and (BDA). Scent: R)-p-Mentha-
1,8-dien.

VARNING: Skadligt vid förtäring eller hudkontakt. Kan orsaka
allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd skyddshandskar/
skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket
vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ta av nedstänkta kläder
och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till anläggning
för hantering av farligt avfall.
Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.