Refined - Plast & Däckglans 500ml

Rekommenderade tillbehör

Youtube videos

Däck och plastglans med lång hållbarhet.

Fungerar på däck, plast och gummi
Många användingsområden
Lång hållbarhet
Enkel att applicera
Lämnar satin eller högblank finish beroende på eftertork

Så använder du Refined - Plast & Däckglans

1.
Rengör ytan (med exempelvis APC eller Extract)
2. Applicera med valfri skum-pad
3. Låt torka
4. Torka av eventuellt överflöd med en ren MF-duk
5. Visst är den bra? 

Refined är en oljebaserad (petroleum) produkt som återställer dina däck och plastdetaljer i ett drag. Väldigt lättanvänd samt lämnar en slitstark skyddande hinna efter sig. Ger en satin finish som gör det snyggt och fräscht utan några krusiduller!

Produkten är primärt framtagen för att återställa däcksidor men fungerar faktiskt lika bra på plastdetaljer, motorrum, gummilister mm. Jag har valt ha den i lättare gelform ish för att den enkelt ska kunna komma in i alla skarvar och kanter på däcken samt vara lätt -applicerad.

Då den är petroleumbaserad (olja) så blandar den sig inte direkt fantastiskt med vatten, så försök ha ytan ni ska applicera på så torr som möjligt, funkar ju såklart på lite fukt/blöt också.

ps. om du vill ha mer wet look kan fler lager appliceras! Innehåller inga högfluorerande ämnen!

Prestandan ur en däckglans (oavsett märke) hänger oftast på underarbetet. Se till att rengöra däcket ordentligt med både Relive och Extract (även Dissolve om så krävs), dundra på med borste eller pensel. Spola ordentligt och torka rent, ni kommer bli lyckligare av att göra så. Innehåller inga högfluorerande ämnen (PFAS)!

Doft: Ingen

Förvaras frostfritt.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Innehåller: Hydrocarbons, n-alkanes, cycloalkanes, < 2% aromatics. Low boiling point hydrogen treated naphtha - naphtha (petroleum), hydrotreathed hevy.
FARA: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ned i luftvägarna. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till anläggning för hantering av farligt gods.


Senast besökta produkter