Relive - Wheel Cleaner / Iron Fallout - tershine

Relive - Wheel Cleaner / Iron Fallout

Regular price 0 kr 198 kr Sale

Relive är en nästan overkligt effektiv fälg och lack-rengöring. Den reagerar på metaller från bromsdamm samt flygrost och löser upp dessa inom några minuter. Produkten är pH–neutral och syrafri vilket gör att den ej är skadlig för lackerade ytor.

Fungerar på liknande sett som andra Iron Fallout -produkter men denna är i en lätt gelform för att kunna fastna bra inne i fälgen och verkligen få tag i bromsdammet som sätter sig snabbt. Den har även lätt alkaliska egenskaper för att i samma vända kunna ta bort organiskt smuts. Det är verkligen en helt overkligt effektiv produkt som gör fälg-tvätten till ett rent nöje efter exempelvis en hård dag på banan eller efter en härlig sväng på kurviga småvägar. Innehåller markör som visar när produkten är reda att spolas av, normalt sett ca 2-5 minuter efter påläggning. Glöm inte skaka flaskan innan användning då produkten skiktar sig när den står.

 

 

 

 

 

 

 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Varning: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser: Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review