tershine Relive - Wheel Cleaner Iron Fallout fälgrengöring flygrostlösare biltvätt bilvask car care fordonsvård fälg tvätta

Relive - Wheel Cleaner / Iron Fallout

Pris 198.00 SEK REA

Relive är en nästan overkligt effektiv fälg och flyrostlösare. Den reagerar på metaller från bromsdamm samt flygrost och löser upp dessa inom några minuter. Produkten är pH–neutral och syrafri vilket gör att den fungerar på de flesta typer av lacker, plast, metaller (även polerad), alcoa osv. Nu i en uppdaterad  version (drygare, luktar mindre och ännu mer effektiv).

Låg viskositet för att kunna maximera produkten jämt över ytan och således få en jämt bearbetning av bromsdamm eller flygpost. Den har även rengörande egenskaper för att i samma vända kunna ta bort ”vanlig” smuts. Det är verkligen en galet effektiv produkt som gör fälg-tvätten till ett rent nöje efter exempelvis en hård dag på banan eller efter en härlig sväng på kurviga småvägar. Produkten ändrar färg till lila när den är redo att spolas av, normalt ca 2-5 minuter efter påläggning. Glöm inte skaka flaskan Innan användning. Fungerar sjävklart kanon även på lacken som flygrostlösare! Kom ihåg att produkten (inkl avfettningarna) ska ligga på betydligt längre när det är under 10 grader eller lacken är riktigt kall. Innehåller inga högfluorerande ämnen!

Var alltid försiktig på ”hemmalackade” ytor (sprayburk, ingen klarlack etc). Det tål sällan kem överlag speciellt bra!

Finns även som 1-liters i drop down -menyn! Den flaskan är något avrundad på toppen för att man ska få plats med handen på triggern. Jag provade en lika dan som mina 500ml (men 1l) och det kändes inte bra alls, även om det var snyggare. 

 

 

 

 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Innehåller: 5-15%: anionic surfactants, nonionic surfactants,
sodiumiummercaptoacetate. Preservatives: Methylisothiazolinone
(MIT), Benzisothiazolinone (BIT) and (BDA). 

VARNING: Skadligt vid förtäring eller hudkontakt. Kan orsaka
allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd skyddshandskar/
skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket
vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ta av nedstänkta kläder
och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till anläggning
för hantering av farligt avfall.
Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.