tershine 1 liter Extract - Degreaser

  Extract - Degreaser

  129.00 kr
   BESKRIVNING

   Extract är en högeffektiv och superkoncentrerad alkalisk avfettning lämplig för alla typer av fordon, golv, fasader etc. Lyfter organisk smuts och doftar härligt av persika. Blandas 5-15% i vatten och 1 liter ger således 20 liter färdig produkt att använda. Fungerar även utmärkt för grövre smuts på golvmattor etc. Finns även i 5 -liters förpackning separat på sidan. Tryck här!

   Magisk som flyg/insektslösare i fronten, blanda då produkten betydligt starkare hela vägen upp till rent!

   1. Blanda 5-15% med vatten (beroende på användningsområde)
   2. Duscha över vald yta och låt verka under någon minut. 
   3. Spola av med högtryck
   4. Påbörja nästa steg i tvättprocessen

   Går utmärkt att använda i skumkanon, dosera mängd med munstycket. Betänk också att all typ av kem men framförallt avfettning (kall/alkalisk) behöver längre tid på sig att bearbeta ytan när det är kallt, ja jag lovar det är enorm skillnad. Så prova er fram vilken tid ni föredrar, allt mellan 5-15 min, men låt det inte torka in. Snäll mot aluminium och andra metaller!

   Använd gärna vårt doseringsmått och vår pump sprayer.

   Denna löser alltså inte tjära/asfaltsfläckar, då behöver ni min kallavfettning Dissolve! Finns även som Ready To Use spädd till 10%!

   Då frågan kommer väldigt ofta så förklarar jag det enkelt här under:

   För 5% blandning tar ni volymen, exempelvis 500ml x 0,05 = 25ml, för 10% tar ni 500 ml x 0,1 osv!

   Doft: Persika

   Förvaras frostfritt.

   Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

   FARA: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehåller: Kaliumhydroxid. Nonjoniska tensider 5-15% Amfotera tensider 5-15%.

   NYLIGEN VISADE PRODUKTER: