Extract - Alkalisk avfettning 5 L

Extract5 tershine

Youtube videos

Liknande produkter

flygrostlösare tershine relive fälgrengöring för fälgar däck lack bil motorcykel båt husbil husvagn flygrost bromsdamm färgindikator lila wheel cleaner lackrengöring
alkalisk avfettning tershine extract utspädbar stark avfettning bästa avfettning av fettning organisk smuts passar bil husbil hem kök badrum husvagn båt segelbåt trall fasadtvätt tvätta hus rengöra fasad tar bort flugor mygg lera jord sand olje sot smuts
alkalisk avfettning alkaliskavfettning avfetta rengöra bilvård fordonsvård båtvård trallrengöring fasadrengöring åkeri
kallavfettning kall avfettning för att lösa upp asfalt tjära bitumen petroleum sot diesel bensin dissolve tershine bästa avfettning vinteravfettning limlösare
kallavfettning kall avfettning asfalt tjära bitumen sot diesel
kallavfettning kall avfettning avfettning avfetta lösa tjära asfalt sot diesel bitumen asfaltsprickar asfaltsfläckar

Alkalisk avfettning som effektivt tar bort all typ av organisk smuts så som, flugor, insekter, trafikfilm, alger, pollen, mögel och annan påväxt. Används året om.

Extremt dryg, 1 liter ger 20+ liter färdig produkt
Prisvärd
Mycket effektiv på de flesta material
Fungerar på bil, husbil, husvagn, båt, trall, fasad, badrum osv.
Snäll mot aluminium  Finns i flera storlekar
Luktar gott av persika
Fri från PFAS och VOC

Hur späder man Extract - Alkalisk avfettning:

Svag blandning:  2-4% koncentrat resten vatten
Normal blandning:  5-7% koncentrat resten vatten
Stark blandning: 10-15% koncentrat resten vatten
Mycket stark blandning: 15-25% koncentrat resten vatten
Extremt stark blandning: 50-100% (låt ej torka)

Extract 5000 ml är en högeffektiv och superkoncentrerad alkalisk avfettning lämplig för alla typer av fordon, golv, fasader etc. Lyfter organisk smuts och doftar härligt av persika. Blandas 5-15% i vatten och 1 liter ger således 20 liter färdig produkt att använda. Fungerar även utmärkt för grövre smuts på golvmattor etc. 

Magisk som flyg/insektslösare i fronten, blanda då produkten betydligt starkare hela vägen upp till rent!

1. Blanda 5-15% med vatten (beroende på användningsområde)
2. Duscha över vald yta och låt verka under någon minut
3. Spola av med högtryck
4. Påbörja nästa steg i tvättprocessen

Går utmärkt att använda i skumkanon, dosera mängd med munstycket. Betänk också att all typ av kem men framförallt avfettning (kall/alkalisk) behöver längre tid på sig att bearbeta ytan när det är kallt, ja jag lovar det är enorm skillnad. Så prova er fram vilken tid ni föredrar, allt mellan 5-15 min, men låt det inte torka in. Snäll mot aluminium och andra metaller!

Använd gärna vårt doseringsmått och Pump Sprayer.

Denna löser alltså inte tjära/asfaltsfläckar, då behöver ni min kallavfettning Dissolve! Finns även som Ready To Use spädd till 10%!

Då frågan kommer väldigt ofta så förklarar jag det enkelt här under:

För 5% blandning tar ni volymen, exempelvis 500ml x 0,05 = 25ml, för 10% tar ni 500 ml x 0,1 osv!Förvaras frostfritt.
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
FARA: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. 
Innehåller: Kaliumhydroxid. Nonjoniska tensider 5-15% Amfotera tensider 5-15%.

Senast besökta produkter